E-ISSN: 2148-4570 • ISSN: 2148-4570
Ankara Medical Journal Tanı Hatalarını Nasıl Azaltalım? [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(1): 251-253 | DOI: 10.5505/amj.2020.85579

Tanı Hatalarını Nasıl Azaltalım?

Yusuf Üstü, Basri Furkan Dağcıoğlu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Tanı hataları, malpraktis, aile hekimliği

How to Reduce Diagnosis Errors?

Yusuf Üstü, Basri Furkan Dağcıoğlu
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine

Keywords: Diagnosis errors, malpractice, family medicine

Yusuf Üstü, Basri Furkan Dağcıoğlu. How to Reduce Diagnosis Errors?. Ankara Med J. 2020; 20(1): 251-253

Sorumlu Yazar: Yusuf Üstü, Türkiye
LookUs & Online Makale