E-ISSN: 2148-4570 • ISSN: 2148-4570

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Amaç

Ankara Medical Journal, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın hakemli, açık erişimli, yaygın süreli yayınıdır.  Dergimizde tüm makale değerlendirme ve yayınlama süreçleri tamamen ücretsizdir.  Dergimiz Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında, üçer aylık periyot bitimlerinde olmak üzere yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Dergimiz DOAJ, DRJI, EBSCOhost, Google Scholar, HINARI, Index Copricus, ISRA (International Society for Research Activity), J-Gate, ROAD, Journal TOCs, ResearchBib, SHERPA/RoMEO, ULAKBİM TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Ulrichs Web Global Serials Directory tarafından listelenmektedirDergimiz hakemli dergi hüviyetinde olup, gönderilen yazılar hakem (danışman / değerlendirici) değerlendirmesi (peer review) yöntemiyle değerlendirilecektir. Gönderilecek yazılar, Dünya Sağlık Editörleri Kurulu'nun (ICMJE) biyomedikal dergilere gönderilecek yazılarda aranan ortak kuralların güncel sürümüne (icmje_17.pdf) uygun olmalıdır.

Ankara Medical Journal; aile hekimliği, tıp eğitimi, sağlık politikaları, toplum sağlığı alanlarında ve birinci basamakla ilgili konularda klinik araştırmalar, davetli derleme makaleleri, editöre mektup ve olgu serileri / bildirileri yayınlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Dergimizin yazım dili İngilizce ve Türkçe'dir. Ankara Medical Journal'ın yayın kapsamında; aile hekimliği, tıp eğitimi, sağlık politikaları, toplum sağlığı alanlarında ve birinci basamakla ilgili konularda klinik araştırmalar, davetli derleme makaleleri, editöre mektup ve olgu serileri / bildirileri yer almaktadır.

Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergide inceleme altında bulunmuyor olması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makaleler online olarak, http://www.ankaramedicaljournal.com adlı web sayfasından "Yayın Hakkı Devir Formu" ile birlikte gönderilmelidir. Online makale girişi yapılırken, Türkçe ve İngilizce sayfaların ayrı ayrı doldurulduğundan emin olunuz. Makalelerin tam metinlerine www.ankaramedicaljournal.com adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.

Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup üç ayda bir yayımlanmaktadır.

Yayımlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale