E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal From Disaster Resilient Family Health Centers to Resilient Cities, Society and Families [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(3): 773-776 | DOI: 10.5505/amj.2020.70973

From Disaster Resilient Family Health Centers to Resilient Cities, Society and Families

Tarık Eren Yılmaz
Department of Family Medicine, Ankara City Hospital, Health Science University, Ankara, Turkey

Keywords: Family Health Center, Disaster Management, Resilient Cities

Afetlere Dayanıklı Aile Sağlığı Merkezlerinden Dirençli Kentlere, Topluma ve Ailelere

Tarık Eren Yılmaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Aile Sağlığı Merkezi, Afet Yönetimi, Afetlere Dirençli Kentler

Tarık Eren Yılmaz. From Disaster Resilient Family Health Centers to Resilient Cities, Society and Families. Ankara Med J. 2020; 20(3): 773-776

Corresponding Author: Tarık Eren Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale